اگر...
·
3
1398/06/19 - 23:42
پیوست عکس:
-تنها-ابزار-شما-یک-چکش-باشد،-تمایل-پیدا-می.com.jpeg
-تنها-ابزار-شما-یک-چکش-باشد،-تمایل-پیدا-می.com.jpeg · 480x480px, 44KB
دیدگاه  
آرام

کاش ترجمه شو هم‌میزاشتین

4 ماه و 10 روز و 16 ساعت و 52 دقيقه قبل
امین

جمله معروف آبراهام مزلو

4 ماه و 10 روز و 16 ساعت و 50 دقيقه قبل
آرام

مرسی

4 ماه و 10 روز و 16 ساعت و 47 دقيقه قبل