برگشت به گذشته
یا رفتن به آینده ...

هیچکدوم چاره ساز نیست
تا وقتی تو اینی هستی که هستی
برگردی بازم‌همون اشتباها رو تکرار میکنی
به آینده ام‌ بری همینطور
اونی که باید عوض بشه
زمان نیست
خودتی
خوده خوده خودت
·
8
1398/07/02 - 21:48
دیدگاه  
آرام

دلم‌برا دیدگاه غیر فعال تنگ‌شده

2 ماه و 18 روز و 2 ساعت و 48 دقيقه قبل