·
8
1398/07/13 - 14:46
پیوست عکس:
IMG_20191005_144435_206.jpg
IMG_20191005_144435_206.jpg · 1187x1280px, 92KB
آخرین 4 دیدگاه  
سینا

فیلم بازی نکن

4 ماه و 22 روز و 7 ساعت و 45 دقيقه قبل
Behnaz

کتم هرشب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش

ولیکن آهسته می گویم خدایا زود سین کن

4 ماه و 22 روز و 6 ساعت و 46 دقيقه قبل
Shidi

4 ماه و 22 روز و 6 ساعت قبل
جواد

4 ماه و 22 روز و 3 ساعت و 19 دقيقه قبل
مریم

4 ماه و 20 روز و 10 ساعت و 30 دقيقه قبل
مریم

استااااااااااد , غمتو نبینم

4 ماه و 20 روز و 10 ساعت و 30 دقيقه قبل
جواد

استااااااااااد , غمتو نبینم


فدات هنرمند جان

4 ماه و 19 روز و 16 ساعت و 10 دقيقه قبل