·
8
1398/07/13 - 14:46
پیوست عکس:
IMG_20191005_144435_206.jpg
IMG_20191005_144435_206.jpg · 1187x1280px, 92KB
آخرین 4 دیدگاه  
سینا

فیلم بازی نکن

14 روز و 14 ساعت و 12 دقيقه قبل
Behnaz

کتم هرشب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش

ولیکن آهسته می گویم خدایا زود سین کن

14 روز و 13 ساعت و 12 دقيقه قبل
Shidi

14 روز و 12 ساعت و 26 دقيقه قبل
جواد

14 روز و 9 ساعت و 46 دقيقه قبل
مریم

12 روز و 16 ساعت و 56 دقيقه قبل
مریم

استااااااااااد , غمتو نبینم

12 روز و 16 ساعت و 56 دقيقه قبل
جواد

استااااااااااد , غمتو نبینم


فدات هنرمند جان

11 روز و 22 ساعت و 37 دقيقه قبل