·
8
1398/07/13 - 14:46
پیوست عکس:
IMG_20191005_144435_206.jpg
IMG_20191005_144435_206.jpg · 1187x1280px, 92KB
آخرین 4 دیدگاه  
سینا

فیلم بازی نکن

11 ماه و 14 روز و 10 ساعت و 19 دقيقه قبل
Behnaz

کتم هرشب دعایی کز دلم بیرون رود مهرش

ولیکن آهسته می گویم خدایا زود سین کن

11 ماه و 14 روز و 9 ساعت و 20 دقيقه قبل
Shidi

11 ماه و 14 روز و 8 ساعت و 34 دقيقه قبل
جواد

11 ماه و 14 روز و 5 ساعت و 53 دقيقه قبل
مریم

11 ماه و 12 روز و 13 ساعت و 4 دقيقه قبل
مریم

استااااااااااد , غمتو نبینم

11 ماه و 12 روز و 13 ساعت و 3 دقيقه قبل
جواد

استااااااااااد , غمتو نبینم


فدات هنرمند جان

11 ماه و 11 روز و 18 ساعت و 44 دقيقه قبل