پاییز، این فصل زیبای سال

با غربتش آمده است

امروز برگی به زمین افتاد

و هرگز به شاخه برنگشت

وقتی دست‌هاي‌ زرد برگ

به امید یافتن پناهگاهی

در آسمان خواب شاخه را می دید

درخت مرده بود

آری شروع راه پاییز است
·
6
1398/07/14 - 05:05
پیوست عکس:
1569183441754879_large.jpg
1569183441754879_large.jpg · 643x500px, 341KB