اينو همه ميدونن كه هميشه چقدر دلم خواهرو برادر ميخواست
ميتونم غصه و غم و ناراحتي و گرفتارياشونو ببينم و طاقت بيارم؟
ساعتها خواب از آدم دور بشه از فكرشون و دوام بيارم از اين ناراحتيايي كه هيچ وقت تمومي نداره
·
2
1398/08/05 - 22:35
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

منظورت غم و غصه و ناراحتی خواهر و برادرع؟

15 روز و 1 ساعت و 9 دقيقه قبل
سوگل

آره

14 روز و 22 ساعت و 22 دقيقه قبل
Shidi

تحمل میکردی

طاقت میاوردی

هم تو

هم حتی خودش

باهمدیگه

14 روز و 21 ساعت و 43 دقيقه قبل
سوگل

جز اين راهي نيست ولي من دلشو ندارم

14 روز و 14 ساعت و 52 دقيقه قبل
Shidi

14 روز و 10 ساعت و 50 دقيقه قبل
سوگل

14 روز و 8 ساعت و 16 دقيقه قبل
سروش

من بعضی وقتا ب این فک میکنم ک تمام رنجی ک داداشم میکشه تقصیر منه، من اگ اصرار نکرده بودم شاید تک فرزند میموندم

11 روز و 22 ساعت و 20 دقيقه قبل
سوگل

حالا كه داريش بده؟

من بچگي اصراري نداشتم ولي بزرگتر شدم بيشتر دلم خواست

11 روز و 13 ساعت و 27 دقيقه قبل
سروش

ن بد ک نیس ولی کلی نگرانی ام در موردش دارم

11 روز و 13 ساعت و 16 دقيقه قبل
سوگل

آرره گفتم منم داشتم همينجور بودم ولي بنظرم بودنش ارزش داره

11 روز و 10 ساعت و 5 دقيقه قبل