اينو همه ميدونن كه هميشه چقدر دلم خواهرو برادر ميخواست
ميتونم غصه و غم و ناراحتي و گرفتارياشونو ببينم و طاقت بيارم؟
ساعتها خواب از آدم دور بشه از فكرشون و دوام بيارم از اين ناراحتيايي كه هيچ وقت تمومي نداره
·
2
1398/08/05 - 22:35
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

منظورت غم و غصه و ناراحتی خواهر و برادرع؟

1 سال و 1 ماه و 3 روز و 4 ساعت و 54 دقيقه قبل
سوگل

آره

1 سال و 1 ماه و 3 روز و 2 ساعت و 7 دقيقه قبل
Shidi

تحمل میکردی

طاقت میاوردی

هم تو

هم حتی خودش

باهمدیگه

1 سال و 1 ماه و 3 روز و 1 ساعت و 29 دقيقه قبل
سوگل

جز اين راهي نيست ولي من دلشو ندارم

1 سال و 1 ماه و 2 روز و 18 ساعت و 38 دقيقه قبل
Shidi

1 سال و 1 ماه و 2 روز و 14 ساعت و 36 دقيقه قبل
سوگل

1 سال و 1 ماه و 2 روز و 12 ساعت و 2 دقيقه قبل
سروش

من بعضی وقتا ب این فک میکنم ک تمام رنجی ک داداشم میکشه تقصیر منه، من اگ اصرار نکرده بودم شاید تک فرزند میموندم

1 سال و 1 ماه و 2 ساعت و 6 دقيقه قبل
سوگل

حالا كه داريش بده؟

من بچگي اصراري نداشتم ولي بزرگتر شدم بيشتر دلم خواست

1 سال و 30 روز و 3 ساعت و 12 دقيقه قبل
سروش

ن بد ک نیس ولی کلی نگرانی ام در موردش دارم

1 سال و 30 روز و 3 ساعت و 1 دقيقه قبل
سوگل

آرره گفتم منم داشتم همينجور بودم ولي بنظرم بودنش ارزش داره

1 سال و 29 روز و 23 ساعت و 51 دقيقه قبل