آدما خودشون با رفتارشون انتخاب ميكنن فرسنگ ها ازشون دور بشيم
من احمقم كه اينقدر براشون غصه ميخورم
·
4
1398/08/07 - 17:19
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

تو احمق نیستی

ولی جمله اولت کاملا درسته

6 ماه و 29 روز و 13 ساعت و 36 دقيقه قبل
سوگل

يه احمق داغووونم امروز

6 ماه و 29 روز و 13 ساعت و 2 دقيقه قبل
Shidi

من ک نمیدونم چی شده و اینا ولی همچنان احمق نیستی

و امیدوارم زود این حسی ک داری بره

6 ماه و 29 روز و 2 ساعت و 34 دقيقه قبل
سوگل

فدا مدا

6 ماه و 29 روز و 1 ساعت و 40 دقيقه قبل
Shidi

قربانت

6 ماه و 29 روز و 4 دقيقه قبل
آرام

ی جمله ی طلایی هست

نبین چی میگه

ببین چکار میکنه

رفتار و عمله که مهمه نه گفتار

6 ماه و 27 روز و 20 ساعت و 13 دقيقه قبل
سوگل

دو تا عمل متناقض

فقط منو باورام نابود شديم اين وسط

6 ماه و 27 روز و 19 ساعت و 54 دقيقه قبل
آرام

عزیزم

6 ماه و 27 روز و 14 ساعت و 12 دقيقه قبل