آدما خودشون با رفتارشون انتخاب ميكنن فرسنگ ها ازشون دور بشيم
من احمقم كه اينقدر براشون غصه ميخورم
·
4
1398/08/07 - 17:19
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

تو احمق نیستی

ولی جمله اولت کاملا درسته

1 سال و 1 ماه و 2 روز و 2 ساعت و 15 دقيقه قبل
سوگل

يه احمق داغووونم امروز

1 سال و 1 ماه و 2 روز و 1 ساعت و 41 دقيقه قبل
Shidi

من ک نمیدونم چی شده و اینا ولی همچنان احمق نیستی

و امیدوارم زود این حسی ک داری بره

1 سال و 1 ماه و 1 روز و 15 ساعت و 13 دقيقه قبل
سوگل

فدا مدا

1 سال و 1 ماه و 1 روز و 14 ساعت و 19 دقيقه قبل
Shidi

قربانت

1 سال و 1 ماه و 1 روز و 12 ساعت و 43 دقيقه قبل
آرام

ی جمله ی طلایی هست

نبین چی میگه

ببین چکار میکنه

رفتار و عمله که مهمه نه گفتار

1 سال و 1 ماه و 8 ساعت و 52 دقيقه قبل
سوگل

دو تا عمل متناقض

فقط منو باورام نابود شديم اين وسط

1 سال و 1 ماه و 8 ساعت و 33 دقيقه قبل
آرام

عزیزم

1 سال و 1 ماه و 2 ساعت و 51 دقيقه قبل