يه شب باورامو يجوري شكستن
كه فكر كردم حتي خدا قهره با من
·
4
1398/08/07 - 17:20
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

خدا دلش نمیاد باهات قهر کنه ک

13 روز و 23 ساعت و 37 دقيقه قبل
سوگل

عمل كه چيز ديگه اي رو ميگه

13 روز و 23 ساعت و 5 دقيقه قبل
Shidi

اونایی ک بخواد باهاشون قهر‌کنه زیادن شما تو صف نیستی

13 روز و 12 ساعت و 38 دقيقه قبل
سوگل

13 روز و 11 ساعت و 42 دقيقه قبل
Shidi

13 روز و 10 ساعت و 7 دقيقه قبل
آرام

خدا که کلا قهره )

12 روز و 6 ساعت و 15 دقيقه قبل
سوگل

12 روز و 5 ساعت و 57 دقيقه قبل
آرام

عه گریه نباش سوگلی *

12 روز و 15 دقيقه قبل
سوگل

12 روز و 10 دقيقه قبل
آرام

*

11 روز و 7 ساعت و 16 دقيقه قبل