يه شب باورامو يجوري شكستن
كه فكر كردم حتي خدا قهره با من
·
4
1398/08/07 - 17:20
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

خدا دلش نمیاد باهات قهر کنه ک

2 ماه و 23 روز و 3 ساعت و 1 دقيقه قبل
سوگل

عمل كه چيز ديگه اي رو ميگه

2 ماه و 23 روز و 2 ساعت و 29 دقيقه قبل
Shidi

اونایی ک بخواد باهاشون قهر‌کنه زیادن شما تو صف نیستی

2 ماه و 22 روز و 16 ساعت و 1 دقيقه قبل
سوگل

2 ماه و 22 روز و 15 ساعت و 6 دقيقه قبل
Shidi

2 ماه و 22 روز و 13 ساعت و 31 دقيقه قبل
آرام

خدا که کلا قهره )

2 ماه و 21 روز و 9 ساعت و 39 دقيقه قبل
سوگل

2 ماه و 21 روز و 9 ساعت و 21 دقيقه قبل
آرام

عه گریه نباش سوگلی *

2 ماه و 21 روز و 3 ساعت و 39 دقيقه قبل
سوگل

2 ماه و 21 روز و 3 ساعت و 34 دقيقه قبل
آرام

*

2 ماه و 20 روز و 10 ساعت و 40 دقيقه قبل