و دنيايي كه هيچ كسي دركت نميكنه
حتما من اشتباهيم
·
2
1398/08/11 - 13:30
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

خط اولت درسته

ولی خط دومت نه

چرا همه پستات خط دومشون مشکل داره

2 ماه و 19 روز و 13 ساعت و 28 دقيقه قبل
سوگل

چون من پر از حساي بدم متاسفانه

2 ماه و 19 روز و 13 ساعت و 21 دقيقه قبل
Shidi

تموم میشن

2 ماه و 19 روز و 13 ساعت و 17 دقيقه قبل
سوگل

2 ماه و 19 روز و 13 ساعت و 5 دقيقه قبل
آرام

روزگارت پر از حسای خوب بشه سوگلم

2 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 47 دقيقه قبل
سوگل

مرسيي فدات

2 ماه و 18 روز و 16 ساعت و 2 دقيقه قبل
آرام

2 ماه و 17 روز و 17 ساعت و 14 دقيقه قبل