گُنی گونَه ساتما.
·
4
1398/08/12 - 18:06
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

9 روز و 4 ساعت و 15 دقيقه قبل
Shidi

یعنی امروز فردا نکن

کار امروزتو امروز انجام بده ننداز روز دیگ

9 روز و 3 ساعت و 45 دقيقه قبل
سوگل

خب پس انجام بده

9 روز و 2 ساعت و 56 دقيقه قبل
Shidi

پس کی تنبل باشه

9 روز و 47 دقيقه قبل
سوگل

خب پس ولشون كن

9 روز و 8 دقيقه قبل
آرام

آی ام کوآلا

8 روز و 14 ساعت و 28 دقيقه قبل
Shidi

واقعا سوگل کاش میشد ولشون کرد برن ب درکآرام)ی زمانی فک کنم پروفایلت هم بود ن؟

8 روز و 13 ساعت و 23 دقيقه قبل
آرام

آره

7 روز و 9 ساعت و 19 دقيقه قبل