من، چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی
یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حریفان که تو منظور منی... سعدی
·
4
1398/08/12 - 22:44
پیوست عکس:
eded5eb11c1d62e32f39482ac7321d95.jpg
eded5eb11c1d62e32f39482ac7321d95.jpg · 1080x1080px, 44KB