دچارِ یه نوع تنهایی شدم که با بودن آدما خوب نمیشه !
·
5
1398/08/15 - 08:35