آدم چيكار كنه با اونايي كه عزيزاتن وقتي ناراحتي داشتن همه جوري كنارشون بودي حتي از دور ولي دلي اما وقتي تو ناراحتي هيچ كاري نميكنن
·
3
1398/09/11 - 13:28
آخرین 4 دیدگاه  
آرام

من ازشون فاصله می گیرم

10 روز و 3 ساعت و 26 دقيقه قبل
سوگل

خب دوسشون دارم دوس داشتنياي زندگيم حتي پنج نفرم نميشه

10 روز و 17 دقيقه قبل
آرام

اصن تو بگو ی نفر

فاصله میگیرم

9 روز و 22 ساعت و 25 دقيقه قبل
Shidi

من تا الان نتونستم فاصله بگیرم

مگ دوست داشتنم کمرنگ بشه

9 روز و 22 ساعت و 9 دقيقه قبل
سوگل

منم نميتونم مهشيد

9 روز و 10 ساعت و 13 دقيقه قبل
آرام

سخته

8 روز و 13 ساعت و 9 دقيقه قبل
سوگل

آرره خيلي

8 روز و 10 ساعت و 11 دقيقه قبل