چرا هنچین شده اینستا...پیام های دایرکت پاک نمیشه
·
1398/09/15 - 10:08
آخرین 4 دیدگاه  
آرام

چرا میخوای پاکشون کنی؟

2 ماه و 20 روز و 18 ساعت و 50 دقيقه قبل
جواد

بس که پیام میدی به این و اون

2 ماه و 20 روز و 16 ساعت و 46 دقيقه قبل
سینا

بس که پیام میدی به این و اون


فقط ۴۵۰ نفرن

2 ماه و 20 روز و 16 ساعت و 11 دقيقه قبل
سینا

چرا میخوای پاکشون کنی؟


بعضی هاشون دوس ندارم

2 ماه و 20 روز و 16 ساعت و 10 دقيقه قبل
Shidi

))جواد

2 ماه و 18 روز و 11 ساعت و 2 دقيقه قبل