از اسون بودن خوشحال کردن من همین بس ک غذای مورد علاقه ام ماش پلوعه
·
3
1398/09/15 - 11:54
آخرین 4 دیدگاه  
جواد

غذای تبریزیه ؟

2 ماه و 20 روز و 16 ساعت و 11 دقيقه قبل
Shidi

نه مشهدیه انگار

کث عدس پلوعه

خیلی راحته درس کردنش:/

2 ماه و 20 روز و 8 ساعت و 49 دقيقه قبل
سوگل

ندوست

2 ماه و 20 روز و 5 ساعت قبل
Shidi

خیلیا ندوست

2 ماه و 19 روز و 14 ساعت و 20 دقيقه قبل
Behnaz

غذای بومی ماست

2 ماه و 11 روز و 19 ساعت و 10 دقيقه قبل
Shidi

عه دوس داری؟

2 ماه و 9 روز و 7 ساعت و 44 دقيقه قبل
Behnaz

من که هیچی دوس ندارم

ولی همه چیزو با یه نفر دوس دارم

2 ماه و 9 روز و 7 ساعت و 37 دقيقه قبل
Shidi

اوه)

اون ی نفر کیه؟

2 ماه و 9 روز و 4 ساعت و 6 دقيقه قبل
Behnaz

اوه یه چی گفتم

2 ماه و 7 روز و 20 ساعت و 26 دقيقه قبل
Shidi

اره اره

2 ماه و 7 روز و 18 ساعت و 37 دقيقه قبل