هيچ وقت آدم قهر طولاني مدت نبودم چون بنظرم دنيا ارزششو نداره مگه چند روز زنده ايم كه اينجوري با هم بودنامونو خراب كنيم
الانم دلم تنگ شده
يكي خبر ببره
·
3
1398/09/20 - 19:00
آخرین 4 دیدگاه  
آرام

واسه کی؟

بگو من ببرم

9 ماه و 13 روز و 16 ساعت و 36 دقيقه قبل
سوگل

مرسيي فدات

نميشناسي اونم اينجارو نميشناسه

بعد از يه عمر يه ساله داداش پيدا كردم الان چهار روزه قهريم دلم تنگه

9 ماه و 13 روز و 16 ساعت و 1 دقيقه قبل
آرام

عزیزم

9 ماه و 13 روز و 15 ساعت و 24 دقيقه قبل
سوگلالبته شایدم میشناسی از استوریام فهمیده باشی

9 ماه و 13 روز و 14 ساعت و 37 دقيقه قبل
آرام

نه متوجه نشدم سوگلی

9 ماه و 13 روز و 13 ساعت و 2 دقيقه قبل
سوگل

9 ماه و 13 روز و 12 ساعت و 20 دقيقه قبل
آرام

ایجانم

9 ماه و 13 روز و 2 ساعت و 7 دقيقه قبل
جواد

الان پیامش میدم

9 ماه و 13 روز و 1 ساعت و 46 دقيقه قبل
آرام

کاکو

9 ماه و 13 روز و 1 ساعت و 12 دقيقه قبل
سینا

هعی زندگانی

9 ماه و 13 روز و 59 دقيقه قبل
سوگل

الان پیامش میدم


بده منو از چي ميترسوني مگه ميشناسيش؟

9 ماه و 12 روز و 22 ساعت و 45 دقيقه قبل
جواد

بعله که میشناسمش

9 ماه و 12 روز و 21 ساعت و 38 دقيقه قبل
سوگل

الكي مثلا

9 ماه و 12 روز و 21 ساعت و 22 دقيقه قبل
جواد

واقعی واقعی

9 ماه و 12 روز و 20 ساعت و 22 دقيقه قبل
سوگل

9 ماه و 12 روز و 19 ساعت و 4 دقيقه قبل
جواد

9 ماه و 12 روز و 17 ساعت و 53 دقيقه قبل
Behnaz

سوگل میخوای منم به عنوان خواهرت به داداشت معرفی کنی؟

9 ماه و 10 روز و 2 ساعت و 49 دقيقه قبل
سینا

سوگل میخوای منم به عنوان خواهرت به داداشت معرفی کنی؟


اللله اکبر

9 ماه و 10 روز و 2 ساعت و 36 دقيقه قبل
سوگل

سوگل میخوای منم به عنوان خواهرت به داداشت معرفی کنی؟


اون اصن هيچكدوم از شماها و اينجارو نميدونه

9 ماه و 10 روز و 2 ساعت و 18 دقيقه قبل
Behnaz

چیزی از دست نداد ما هم هیچکدوم اونو نمیشناسیم

9 ماه و 9 روز و 22 ساعت و 59 دقيقه قبل
سوگلمن اینجارو اصن چون هیشکی نمیدونه دوس دارم

9 ماه و 9 روز و 22 ساعت و 21 دقيقه قبل
Shidi

من میتونم خبرو ببرم

خب بهش پیام بده

9 ماه و 7 روز و 11 ساعت و 30 دقيقه قبل
سوگل

قهر بوديم خب اون موقع

حل شد ديگه مرسيي

9 ماه و 7 روز و 2 ساعت و 27 دقيقه قبل
Shidi

خداروشکر

9 ماه و 6 روز و 11 ساعت و 53 دقيقه قبل
سوگل

مچکرررم

9 ماه و 6 روز و 10 ساعت و 16 دقيقه قبل