این روزا فقط چندشم میشه
از یاداوری بعضی ادما
بعضی قصه ها
بعضی روزا
·
7
1398/11/24 - 01:31
دیدگاه  
سوگل

به چيزاي خوب فكر كن

12 روز و 15 ساعت و 47 دقيقه قبل
مهدی

اینا گذشته خودته بلخره تو خواستی یا نخواستی اتفاق افتاده چندشت نشه

مث سوگل به چیزای خوب فکر کن شیدی خانوم

7 روز و 9 ساعت و 36 دقيقه قبل
Behnaz

آی آی آی گفتی

آدم اوغش میاد

2 ساعت و 53 دقيقه قبل