اينقدر خوبي كردي و ميكني
كه ديگه به چشم نمياد كارات خيلي معمولي ديده ميشه
قلبت ترك ميخوره واقعا
·
2
1399/02/24 - 02:32
دیدگاه  
Shidi

خوبی ک از حد بگذرد نادان خیال بد کند

1 ماه و 30 روز و 5 ساعت و 34 دقيقه قبل
سوگل

واقعا

1 ماه و 30 روز و 1 ساعت و 6 دقيقه قبل