مرسيي كه اينجا درست شد

همون وقتي كه آدم احساس ميكنه الان قلبش ميتركه اينجا هم قطع ميشه آيا درسته؟
·
3
1399/03/17 - 13:56
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

من دیدم باز نمیشه ب جواد گفتم

1 ماه و 8 روز و 6 ساعت و 17 دقيقه قبل
سوگل

نينا هم به من گفت منم به جواد گفتم

1 ماه و 7 روز و 17 ساعت و 22 دقيقه قبل
Shidi

من زودتر گفتم ایشششش

1 ماه و 7 روز و 14 ساعت و 42 دقيقه قبل
Behnaz

چند روزه هی میرم میام میبینم خرابه

نمیدونستم شماها نمیدونید

فکر کردم میدونید و کاری نمیکنید

1 ماه و 7 روز و 3 ساعت و 34 دقيقه قبل
Shidi

میدونستیم مام دیگ

منتخی ما کاری کردیم ولی تو نکردی

1 ماه و 7 روز و 2 ساعت و 52 دقيقه قبل
Behnaz

1 ماه و 6 روز و 16 ساعت و 11 دقيقه قبل
سوگل

ميدونستيم ولي كاري نميتونستيم بكنيم ما هم

1 ماه و 6 روز و 10 ساعت و 8 دقيقه قبل
Shidi

چرا دیگ ما ب جوادی ک نمیدونست گفتیم

1 ماه و 6 روز و 18 دقيقه قبل
Behnaz

1 ماه و 5 روز و 4 ساعت و 17 دقيقه قبل
سوگل

اونم ميدونسته حتما تنبليش ميومده

@جواد

1 ماه و 5 روز و 1 ساعت و 28 دقيقه قبل
جواد

من بیگناهم

1 ماه و 4 روز و 20 ساعت و 13 دقيقه قبل
سوگل

سايت خودش قطع شده

1 ماه و 4 روز و 9 ساعت و 54 دقيقه قبل