دل من گرفته زينجا...
·
3
1399/04/20 - 22:20
آخرین 4 دیدگاه  
Behnaz

دلم گرفته و اینجا شبیه زندان است...

11 ماه و 5 روز و 15 ساعت و 50 دقيقه قبل
سوگل

كاري به زندانش ندارم فقط گرفته

11 ماه و 5 روز و 13 ساعت و 19 دقيقه قبل
Behnaz

دلم گرفته و دردی به سینه پنهان است...

11 ماه و 4 روز و 22 ساعت و 17 دقيقه قبل
Shidi

هوس سفرم ک تو این کرونا نمیشه

11 ماه و 4 روز و 20 ساعت و 38 دقيقه قبل
سوگل

دقیقا مهشیید

شبیه درو دیوار خونه شدیم

11 ماه و 4 روز و 17 ساعت و 59 دقيقه قبل
Shidi

من تخت ام

11 ماه و 4 روز و 17 ساعت و 2 دقيقه قبل
Behnaz

دلم گرفته و امشب که سینه دلتنگ است...

11 ماه و 4 روز و 12 ساعت و 59 دقيقه قبل
سوگل

بهناز

11 ماه و 4 روز و 4 ساعت و 6 دقيقه قبل
Behnaz

سوگلی

11 ماه و 3 روز و 16 ساعت و 10 دقيقه قبل