دل من گرفته زينجا...
·
3
1399/04/20 - 22:20
آخرین 4 دیدگاه  
Behnaz

دلم گرفته و اینجا شبیه زندان است...

1 ماه و 22 ساعت و 26 دقيقه قبل
سوگل

كاري به زندانش ندارم فقط گرفته

1 ماه و 19 ساعت و 55 دقيقه قبل
Behnaz

دلم گرفته و دردی به سینه پنهان است...

1 ماه و 4 ساعت و 53 دقيقه قبل
Shidi

هوس سفرم ک تو این کرونا نمیشه

1 ماه و 3 ساعت و 14 دقيقه قبل
سوگل

دقیقا مهشیید

شبیه درو دیوار خونه شدیم

1 ماه و 35 دقيقه قبل
Shidi

من تخت ام

30 روز و 9 ساعت و 38 دقيقه قبل
Behnaz

دلم گرفته و امشب که سینه دلتنگ است...

30 روز و 5 ساعت و 35 دقيقه قبل
سوگل

بهناز

29 روز و 20 ساعت و 42 دقيقه قبل
Behnaz

سوگلی

29 روز و 8 ساعت و 46 دقيقه قبل