هنوزم ی وقتایی یادم میره ک مامان بزرگم نیست
·
2
1399/04/29 - 13:37
دیدگاه  
Shidi

حتی ی وقتایی یادم میره ک غولابی هم نیست

کلا من خدای سرکوب و انکارم

22 روز و 18 ساعت و 58 دقيقه قبل
Behnaz

22 روز و 18 ساعت و 7 دقيقه قبل
سوگل

روحشون شاد

22 روز و 16 ساعت و 19 دقيقه قبل
Shidi

مرسی عزیزم

22 روز و 15 ساعت و 53 دقيقه قبل