بعضی روزا آدم احساس میکنه قلبش داره میترکه
بدبختی کسی رو هم نداری باهاش بتونی حرف بزنی
·
2
1399/04/30 - 12:54
آخرین 4 دیدگاه  
سوگل

آدم خودشم نميدونه اين همه اشكو از كجا مياره

كه بعد از چندين روز كور ميشي و بازم تموم نميشه

6 ماه و 3 روز و 21 ساعت و 14 دقيقه قبل
Shidi

بیا با ما حرف بزن سوگلی

حداقل اگ کاریم نتونیم بکنیم میتونیم شنونده خوبی باشیم

6 ماه و 3 روز و 19 ساعت و 14 دقيقه قبل
سوگل

همين كارو ميكنم كه اينجا مينويسم

6 ماه و 3 روز و 16 ساعت و 9 دقيقه قبل
Shidi

اوهوم

خوبیش اینه ک میگذره سوگل حتی با هق هق گریه

6 ماه و 3 روز و 13 ساعت و 3 دقيقه قبل
سوگل

آره زمان عاديش ميكنه

6 ماه و 3 روز و 4 ساعت و 9 دقيقه قبل
Behnaz

چرا من نمیتونم گریه کنم

یا شاید به اون مرحله نرسیدم

6 ماه و 2 روز و 22 ساعت و 11 دقيقه قبل
سوگل

من برعكس توام

هر روز گريه يعني اگه يه روز گريه نكنم عجيبه

6 ماه و 2 روز و 21 ساعت و 1 دقيقه قبل
Shidi

کاش گریه کنی واسه چیزایی ک اذیتت میکنه بهناز

اروم میشی

سوگواری کردن لازمه

وگرنه تموم‌نمیشه

6 ماه و 2 روز و 12 ساعت و 8 دقيقه قبل
Behnaz

خب آخه در حد گریه ناراحت نمیشم

منم منظورم این بود که ناراحتیم اونقد شدت نداره که گریه ام بگیره

6 ماه و 1 روز و 14 ساعت و 52 دقيقه قبل
سوگل

خب خوبه كه اونجوري

6 ماه و 1 روز و 13 ساعت و 39 دقيقه قبل
Shidi

خب پس خوبه دیگ ک ناراحتیت اونطوری نیست

6 ماه و 1 روز و 13 ساعت و 16 دقيقه قبل