دارم از زلف سیاهش گله چندان ک مپرس
·
3
1399/04/30 - 18:52
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

بعضیا تحمل دوست داشته شدن و مورد لطف و مهربونی قرار گرفتن رو ندارن

جفتک میندازن ب خودشون و ما

6 ماه و 3 روز و 20 ساعت قبل
سوگل

دقيقا منم همين حسارو دارم

6 ماه و 3 روز و 16 ساعت و 58 دقيقه قبل
Davoud

من قدر خود را بالاتر از آن می دانم که مهربانی ام را از کسی درغ کنم حتی اگر آن فرد به خیال خود سو استفاده کرده باشد

دکتر چمران

6 ماه و 3 روز و 14 ساعت و 17 دقيقه قبل
Shidi

دقيقا منم همين حسارو دارم
و من بعدش حسای مختلفی رو تجربه میکنم

غم

خشم

شکست

عصبانیت

6 ماه و 3 روز و 13 ساعت و 51 دقيقه قبل
Shidi

من قدر خود را بالاتر از آن می دانم که مهربانی ام را از کسی درغ کنم حتی اگر آن فرد به خیال خود سو استفاده کرده باشد

دکتر چمران

ایشون دکتر چمرانن

من مهشید!

6 ماه و 3 روز و 13 ساعت و 50 دقيقه قبل
سوگل

آرره مهشيد بعد از چند روز هم همش آروم ميشه و قيد طرفو ميزني و عادي ميشه

6 ماه و 3 روز و 4 ساعت و 58 دقيقه قبل
Behnaz

گله دارم، گله

دیگه ندارم حوصله

تو سینه از دست تو به پا شده ولوله

6 ماه و 2 روز و 23 ساعت و 2 دقيقه قبل
Davoud

من قدر خود را بالاتر از آن می دانم که مهربانی ام را از کسی درغ کنم حتی اگر آن فرد به خیال خود سو استفاده کرده باشد

دکتر چمران

ایشون دکتر چمرانن

من مهشید!

ماهم چیزی کم نداریم همه انسان هستیم

6 ماه و 2 روز و 13 ساعت و 40 دقيقه قبل
Shidi

آرره مهشيد بعد از چند روز هم همش آروم ميشه و قيد طرفو ميزني و عادي ميشه


عادی عادی هم ک‌نمیشه

یادت ک بیوفته بازم اون ته مه های وجودت ی غمی میگیرتت

ولی خب همین غمه هم میشه جزیی از زندگی ادم

6 ماه و 2 روز و 13 ساعت و 2 دقيقه قبل
Shidi

گله دارم، گله

دیگه ندارم حوصله

تو سینه از دست تو به پا شده ولوله

من چرا خندن گرفت از ریتم این؟

6 ماه و 2 روز و 13 ساعت قبل
Shidi

من قدر خود را بالاتر از آن می دانم که مهربانی ام را از کسی درغ کنم حتی اگر آن فرد به خیال خود سو استفاده کرده باشد

دکتر چمران

ایشون دکتر چمرانن

من مهشید!

ماهم چیزی کم نداریم همه انسان هستیمبله انسانیم

ولی خب من حرف دکتر چمرانو قبول ندارمو مهربانیمو ب همه نمیرسونم

تجربه ثابت کرده ک ضرر میکنی

6 ماه و 2 روز و 12 ساعت و 58 دقيقه قبل
Behnaz

چون آهنگشم همینقدر خنده داره

6 ماه و 1 روز و 20 ساعت و 19 دقيقه قبل
Shidi

خوبی بهناز؟

6 ماه و 1 روز و 16 ساعت و 34 دقيقه قبل
Behnaz

خوبی احوال پرسی بود؟

یا تیکه بود؟

6 ماه و 1 روز و 15 ساعت و 40 دقيقه قبل
Shidi

من تا حالا بهت تیکه انداختم

حالتو پرسیدم

6 ماه و 1 روز و 14 ساعت و 5 دقيقه قبل
Behnaz

یه جوری بود خوبی گفتنت

و دلیل دیگه این که اینجا حال همو نمیپرسیم

خوبم عزیزم

6 ماه و 22 ساعت و 48 دقيقه قبل
Shidi

دلم خواسته اینجا پرسیدم

خداروشکر

6 ماه و 19 ساعت و 58 دقيقه قبل
Behnaz

6 ماه و 16 ساعت و 30 دقيقه قبل
Davoud

من قدر خود را بالاتر از آن می دانم که مهربانی ام را از کسی درغ کنم حتی اگر آن فرد به خیال خود سو استفاده کرده باشد

دکتر چمران

ایشون دکتر چمرانن

من مهشید!

ماهم چیزی کم نداریم همه انسان هستیمبله انسانیم

ولی خب من حرف دکتر چمرانو قبول ندارمو مهربانیمو ب همه نمیرسونم

تجربه ثابت کرده ک ضرر میکنی

صلاح مملکت خویش خسروان دانند

5 ماه و 29 روز و 4 ساعت و 16 دقيقه قبل
Shidi

مچکرم

5 ماه و 29 روز و 33 دقيقه قبل
مهدی

باشه

5 ماه و 25 روز و 8 ساعت و 5 دقيقه قبل
Shidi

پدر شدی ولی هنوزم خنوکی)

5 ماه و 24 روز و 23 ساعت و 21 دقيقه قبل

من قدر خود را بالاتر از آن می دانم که مهربانی ام را از کسی درغ کنم حتی اگر آن فرد به خیال خود سو استفاده کرده باشد

دکتر چمران

ایشون دکتر چمرانن

من مهشید!

ماهم چیزی کم نداریم همه انسان هستیمبله انسانیم

ولی خب من حرف دکتر چمرانو قبول ندارمو مهربانیمو ب همه نمیرسونم

تجربه ثابت کرده ک ضرر میکنی

صلاح مملکت خویش خسروان دانند

خسروخآن داند بابا تحریف نکن ضرب المثلو

5 ماه و 12 روز و 23 ساعت و 22 دقيقه قبل
مهدی

پدر شدی ولی هنوزم خنوکی)


خخخخ بابا میتی

4 ماه و 16 روز و 18 ساعت و 21 دقيقه قبل
Davoud

من قدر خود را بالاتر از آن می دانم که مهربانی ام را از کسی درغ کنم حتی اگر آن فرد به خیال خود سو استفاده کرده باشد

دکتر چمران

ایشون دکتر چمرانن

من مهشید!

ماهم چیزی کم نداریم همه انسان هستیمبله انسانیم

ولی خب من حرف دکتر چمرانو قبول ندارمو مهربانیمو ب همه نمیرسونم

تجربه ثابت کرده ک ضرر میکنی

صلاح مملکت خویش خسروان دانند

خسروخآن داند بابا تحریف نکن ضرب المثلو

داری اشتباه می زنی ها من درست گفتم

4 ماه و 9 روز و 6 ساعت و 49 دقيقه قبل

من قدر خود را بالاتر از آن می دانم که مهربانی ام را از کسی درغ کنم حتی اگر آن فرد به خیال خود سو استفاده کرده باشد

دکتر چمران

ایشون دکتر چمرانن

من مهشید!

ماهم چیزی کم نداریم همه انسان هستیمبله انسانیم

ولی خب من حرف دکتر چمرانو قبول ندارمو مهربانیمو ب همه نمیرسونم

تجربه ثابت کرده ک ضرر میکنی

صلاح مملکت خویش خسروان دانند

خسروخآن داند بابا تحریف نکن ضرب المثلو

داری اشتباه می زنی ها من درست گفتم))))))

3 ماه و 13 روز و 17 ساعت و 36 دقيقه قبل