سرم به شانه تو
و سفر بهانه تو
و ببين كه دل نميكنم
سفر نرو دلم گرفته
غم گرفته روزگارم
رفيق روز بي قراري بي قرارم
·
3
1399/05/01 - 00:19
دیدگاه  
Behnaz

بدرود رفیق روزهای بی‌قرارم

قرارمان‌ اما در حوالی کوه‌ قاف

پشت‌ آشیانه‌ سیمرغ

آنجا كه‌ جز بال‌ و پر سوخته نشانی‌ ندارد

قصه را که می‌دانی؟

قصه‌ی مرغان و کوه قاف را

قصه‌ی رفتن را

قصه نیست

حکایت تقدیر است که بر پیشانی‌ام نوشته‌اند

19 روز و 8 ساعت و 18 دقيقه قبل
سوگل

19 روز و 7 ساعت و 13 دقيقه قبل
Shidi

18 روز و 17 ساعت و 39 دقيقه قبل