سلامتیت که غمت قشنگه
سلامتی دلت که تیکه سنگه
خرابتم قشنگترین گناهم
سلامتیت رفیق نیمه راهم
·
4
1399/05/02 - 10:38
آخرین 4 دیدگاه  
Behnaz

سوگل؟!

3 ماه و 6 ساعت و 32 دقيقه قبل
سوگل

بله؟

2 ماه و 30 روز و 7 ساعت و 52 دقيقه قبل
Behnaz

چند روزه داری از رفاقت و رفتن میگی

2 ماه و 29 روز و 17 ساعت و 21 دقيقه قبل
سوگل

چون رفاقتي كه رفته اتفاق افتاده بود

2 ماه و 29 روز و 17 ساعت و 12 دقيقه قبل
Behnaz

رفاقتت رفته یا رفیقت رفته؟

2 ماه و 29 روز و 8 ساعت و 34 دقيقه قبل
سوگل

رفيق

2 ماه و 29 روز و 6 ساعت و 57 دقيقه قبل
Shidi

امیدوارم اونی ک من فک میکنم نباشه

2 ماه و 27 روز و 7 ساعت و 44 دقيقه قبل
سوگل

چي؟

ازدواج و اينا نيست خيالت راحت

2 ماه و 27 روز و 7 ساعت و 19 دقيقه قبل
Shidi

ن بابا ازدواج چیه

2 ماه و 26 روز و 19 ساعت و 20 دقيقه قبل
سوگل

والا ذهنا همه منحرفه ازبس

2 ماه و 26 روز و 16 ساعت و 39 دقيقه قبل
Shidi

ن بابا دیگ هیچکی واسه شوهر خودشو عذاب نمیده اینقدرهرجتد من هنوزم شوعر میخوام

2 ماه و 26 روز و 16 ساعت و 38 دقيقه قبل
سوگل

ديوونه

ملت از دوس پسراشونم جدا ميشن بدتر از اينا ميكنن

2 ماه و 26 روز و 13 ساعت و 40 دقيقه قبل
Behnaz

ازدواج انحرافه؟

2 ماه و 26 روز و 9 ساعت و 36 دقيقه قبل
سوگل

وسط يه حرف ديگه من اگه ربطش بدن به اون داستانا آره

2 ماه و 26 روز و 8 ساعت و 19 دقيقه قبل
Shidi

دوس پسر فرق داره

ولی سوگل بیا عروست کنیم

الان داشتم ی عکاسی فورمالیته میدیدم خیلی خوشم اومد

2 ماه و 24 روز و 22 ساعت و 10 دقيقه قبل
سوگل

من حوصله اون كارارو ندارم چيه بابا هي ادا دربياري عكس بگيرن كه چي

2 ماه و 24 روز و 21 ساعت و 6 دقيقه قبل
Shidi

من الان خلقم مثبته

دوس دارم اینارو

2 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 8 دقيقه قبل
سوگل

خب پس اقدام كن

2 ماه و 24 روز و 7 ساعت و 2 دقيقه قبل
Shidi

ی طرفه ک نمیشه

2 ماه و 23 روز و 17 ساعت و 24 دقيقه قبل
سوگل

نه ميگم اقدام كن براي ازدواج

2 ماه و 23 روز و 16 ساعت و 1 دقيقه قبل
Shidi

ازدواجم ی طرفه نمیشه

کو شوهر؟

2 ماه و 23 روز و 5 ساعت و 54 دقيقه قبل
سوگل

2 ماه و 22 روز و 23 ساعت و 31 دقيقه قبل
Shidi

ب بی شوهریم نخند سوگل خانم

2 ماه و 22 روز و 20 ساعت و 51 دقيقه قبل
سوگل

باشه

2 ماه و 22 روز و 17 ساعت و 47 دقيقه قبل