سلامتیت که غمت قشنگه
سلامتی دلت که تیکه سنگه
خرابتم قشنگترین گناهم
سلامتیت رفیق نیمه راهم
·
3
1399/05/02 - 10:38
آخرین 4 دیدگاه  
Behnaz

سوگل؟!

18 روز و 16 ساعت و 31 دقيقه قبل
سوگل

بله؟

18 روز و 7 ساعت و 50 دقيقه قبل
Behnaz

چند روزه داری از رفاقت و رفتن میگی

17 روز و 17 ساعت و 20 دقيقه قبل
سوگل

چون رفاقتي كه رفته اتفاق افتاده بود

17 روز و 17 ساعت و 11 دقيقه قبل
Behnaz

رفاقتت رفته یا رفیقت رفته؟

17 روز و 8 ساعت و 33 دقيقه قبل
سوگل

رفيق

17 روز و 6 ساعت و 56 دقيقه قبل
Shidi

امیدوارم اونی ک من فک میکنم نباشه

15 روز و 7 ساعت و 43 دقيقه قبل
سوگل

چي؟

ازدواج و اينا نيست خيالت راحت

15 روز و 7 ساعت و 18 دقيقه قبل
Shidi

ن بابا ازدواج چیه

14 روز و 19 ساعت و 18 دقيقه قبل
سوگل

والا ذهنا همه منحرفه ازبس

14 روز و 16 ساعت و 38 دقيقه قبل
Shidi

ن بابا دیگ هیچکی واسه شوهر خودشو عذاب نمیده اینقدرهرجتد من هنوزم شوعر میخوام

14 روز و 16 ساعت و 37 دقيقه قبل
سوگل

ديوونه

ملت از دوس پسراشونم جدا ميشن بدتر از اينا ميكنن

14 روز و 13 ساعت و 39 دقيقه قبل
Behnaz

ازدواج انحرافه؟

14 روز و 9 ساعت و 34 دقيقه قبل
سوگل

وسط يه حرف ديگه من اگه ربطش بدن به اون داستانا آره

14 روز و 8 ساعت و 17 دقيقه قبل
Shidi

دوس پسر فرق داره

ولی سوگل بیا عروست کنیم

الان داشتم ی عکاسی فورمالیته میدیدم خیلی خوشم اومد

12 روز و 22 ساعت و 9 دقيقه قبل
سوگل

من حوصله اون كارارو ندارم چيه بابا هي ادا دربياري عكس بگيرن كه چي

12 روز و 21 ساعت و 5 دقيقه قبل
Shidi

من الان خلقم مثبته

دوس دارم اینارو

12 روز و 7 ساعت و 6 دقيقه قبل
سوگل

خب پس اقدام كن

12 روز و 7 ساعت و 1 دقيقه قبل
Shidi

ی طرفه ک نمیشه

11 روز و 17 ساعت و 23 دقيقه قبل
سوگل

نه ميگم اقدام كن براي ازدواج

11 روز و 16 ساعت قبل
Shidi

ازدواجم ی طرفه نمیشه

کو شوهر؟

11 روز و 5 ساعت و 53 دقيقه قبل
سوگل

10 روز و 23 ساعت و 30 دقيقه قبل
Shidi

ب بی شوهریم نخند سوگل خانم

10 روز و 20 ساعت و 50 دقيقه قبل
سوگل

باشه

10 روز و 17 ساعت و 46 دقيقه قبل