هر لحظه دنيايي از حساي مختلف
غم و غصه و دلتنگي و دلشكستگي و عصبانيت و همه چي
·
4
1399/05/02 - 11:07
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

پارسال این موقع دقیقا من اینطوری بودم

3 ماه و 7 ساعت و 31 دقيقه قبل
سوگل

3 ماه و 6 ساعت و 56 دقيقه قبل
Behnaz

من خشمم زیاده

3 ماه و 5 ساعت و 24 دقيقه قبل
Shidi

نزنیمون

3 ماه و 2 ساعت و 36 دقيقه قبل
سوگل

منم بعضي وقتاش خشم بعضي وقتا چيزاي ديگه

2 ماه و 30 روز و 6 ساعت و 44 دقيقه قبل
Shidi

من اینموقع ها فحشم زیاد میدم

2 ماه و 28 روز و 13 ساعت و 32 دقيقه قبل
سوگل

نه من فوش تو كارم نيست

2 ماه و 28 روز و 7 ساعت و 51 دقيقه قبل