بو عطرش تو ماشین هم مونده.
مجبوره خودشو خفه کنه
عصبی ام حقیقتا.
·
2
1399/06/19 - 21:18
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

والا روابط معامله شده

12 روز و 2 ساعت و 40 دقيقه قبل
سوگل

چه اشكالي داره اينجور حال ميكنه

11 روز و 7 ساعت و 5 دقيقه قبل
Shidi

من بعد رفتنش اذیت میشم خب

11 روز و 2 ساعت و 5 دقيقه قبل
سوگل

فعلا هوا خوبه شيشه هارو باز كن

10 روز و 21 ساعت و 33 دقيقه قبل
Shidi

)دهنمو بستی

10 روز و 1 ساعت و 15 دقيقه قبل
سوگل

والا غرغر نداره كه

9 روز و 21 ساعت و 52 دقيقه قبل
Shidi

9 روز و 1 ساعت و 4 دقيقه قبل