كاش بعضي از آدمارو هيچ وقت نميشناختيم و سر راه هم قرار نميگرفتيم
يا بعدش ميتونستيم كنار بذاريمشون
·
2
1399/06/30 - 11:45
دیدگاه  
Shidi

کاش میشد واقعا

1 ماه و 18 ساعت و 11 دقيقه قبل