كاش بعضي از آدمارو هيچ وقت نميشناختيم و سر راه هم قرار نميگرفتيم
يا بعدش ميتونستيم كنار بذاريمشون
·
2
1399/06/30 - 11:45
دیدگاه  
Shidi

کاش میشد واقعا

5 ماه و 16 روز و 3 ساعت و 22 دقيقه قبل