این عدم قطعیت توی تصمیم ها بدجور داره اذیت میکنه دیگ
·
3
1399/07/10 - 16:56
دیدگاه  
Shidi

و اینکه اصلا نمیدونم باید قطعیت و صدرصدی باشه یا ن

همیشه باید با ی میزان شکی جلو رفت

21 روز و 9 ساعت و 46 دقيقه قبل
سوگل

اگه به خودت مطمئني و نميخواي هر روز عوض بشي ديگه چرا شك

21 روز و 1 ساعت و 21 دقيقه قبل
Shidi

ب خودمم مطمئن نیستم

15 روز و 2 ساعت و 11 دقيقه قبل