باور داشتن ب وجود ی قدرت برتر و ایمان بهش خیلی میتونه تو زندگی کمک کننده باشه
·
3
1399/07/17 - 00:35