کاش حد و حدود هارو رعایت میکردید.
کاش تو زندگیتون برا خودتون چارچوب داشتید.
·
4
1399/07/28 - 23:44
دیدگاه  
Shidi

ی نفر با اسم اونو فامیل من

1 ماه و 11 روز و 2 ساعت و 58 دقيقه قبل
سوگل

چارچوبم داشتن كه حتما منطبق با اصول ما نبود

1 ماه و 10 روز و 18 ساعت و 40 دقيقه قبل
Shidi

ن بابا بعضیا چارچوب هم ندارن و نمیفهمن ک چیه

1 ماه و 10 روز و 17 ساعت و 52 دقيقه قبل