کاش حد و حدود هارو رعایت میکردید.
کاش تو زندگیتون برا خودتون چارچوب داشتید.
·
5
1399/07/28 - 23:44
دیدگاه  
Shidi

ی نفر با اسم اونو فامیل من

4 ماه و 9 روز و 22 ساعت و 48 دقيقه قبل
سوگل

چارچوبم داشتن كه حتما منطبق با اصول ما نبود

4 ماه و 9 روز و 14 ساعت و 30 دقيقه قبل
Shidi

ن بابا بعضیا چارچوب هم ندارن و نمیفهمن ک چیه

4 ماه و 9 روز و 13 ساعت و 42 دقيقه قبل