ولی کاش دنیا اینقدری کوچیک بشه ک من ی بار دیگ ببینمت
وگرنه کل این دنیا ی قرون برام ارزش نداره غولابی
·
7
1399/08/24 - 02:17
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

اینکه دارم ب چیزایی ک دوست داشتی علاقه مند میشمم نمیدونم چطوری کنترلش کنم

فعلا ک سخت نگرفتم

ولی خب بیا و الان ازم بپرس ک تو مصاحبه شغلی باید چطوری شروع کنیم و اینا

ک من مثل ماست زل نزنم بهت و بگم اخه من از کجا بدونم مرد

ولی خب اگ برگردم عقب و بلدم باشم بازم‌میگم بلد نیستم

تا تو با ذوق بازم بهم توضیح بدی

اخرشم صحبتا با این تموم بشه ک بگی تو هنوز منو کامل نشناختی

3 ماه و 15 روز و 7 ساعت و 22 دقيقه قبل
Behnaz

کاش دنیا اونقدر بزرگ بشه که دیگه هیچوقت نبینمت

3 ماه و 14 روز و 12 ساعت و 45 دقيقه قبل
Shidi

دنیا رو گیج کردیم

3 ماه و 14 روز و 12 ساعت و 22 دقيقه قبل
سوگل

ميبينيش بازم

3 ماه و 14 روز و 12 ساعت و 13 دقيقه قبل
Shidi

اگ دنیا کوچیک شه شاید

3 ماه و 14 روز و 12 ساعت و 7 دقيقه قبل
Behnaz

کاش دنیا بزرگ شه

اصن دنیا گم شه

3 ماه و 14 روز و 12 ساعت و 6 دقيقه قبل
سوگل

3 ماه و 14 روز و 12 ساعت و 2 دقيقه قبل
Shidi

کاری ب دنیا نداشته باش تو بهناز

3 ماه و 14 روز و 11 ساعت و 54 دقيقه قبل
Behnaz

من کاریش ندارم

اون با من کار داره

3 ماه و 14 روز و 11 ساعت و 42 دقيقه قبل
نی نی

وجودت پر از آرامش عزیزم

1 ماه و 1 روز و 14 ساعت و 27 دقيقه قبل
Shidi

ممنونم قشنگم

27 روز و 18 ساعت و 56 دقيقه قبل