ولی کاش دنیا اینقدری کوچیک بشه ک من ی بار دیگ ببینمت
وگرنه کل این دنیا ی قرون برام ارزش نداره غولابی
·
3
1399/08/24 - 02:17
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

اینکه دارم ب چیزایی ک دوست داشتی علاقه مند میشمم نمیدونم چطوری کنترلش کنم

فعلا ک سخت نگرفتم

ولی خب بیا و الان ازم بپرس ک تو مصاحبه شغلی باید چطوری شروع کنیم و اینا

ک من مثل ماست زل نزنم بهت و بگم اخه من از کجا بدونم مرد

ولی خب اگ برگردم عقب و بلدم باشم بازم‌میگم بلد نیستم

تا تو با ذوق بازم بهم توضیح بدی

اخرشم صحبتا با این تموم بشه ک بگی تو هنوز منو کامل نشناختی

16 روز و 11 ساعت و 32 دقيقه قبل
Behnaz

کاش دنیا اونقدر بزرگ بشه که دیگه هیچوقت نبینمت

15 روز و 16 ساعت و 54 دقيقه قبل
Shidi

دنیا رو گیج کردیم

15 روز و 16 ساعت و 32 دقيقه قبل
سوگل

ميبينيش بازم

15 روز و 16 ساعت و 23 دقيقه قبل
Shidi

اگ دنیا کوچیک شه شاید

15 روز و 16 ساعت و 17 دقيقه قبل
Behnaz

کاش دنیا بزرگ شه

اصن دنیا گم شه

15 روز و 16 ساعت و 15 دقيقه قبل
سوگل

15 روز و 16 ساعت و 12 دقيقه قبل
Shidi

کاری ب دنیا نداشته باش تو بهناز

15 روز و 16 ساعت و 4 دقيقه قبل
Behnaz

من کاریش ندارم

اون با من کار داره

15 روز و 15 ساعت و 52 دقيقه قبل