هيچ وقت نميدونستم چي ميخوام
يا اگه ميدونستم راهو انگيزشو نداشتم
·
4
1399/12/06 - 16:46
دیدگاه  
Shidi

چی میخوام و راهشو میدونم انگیزشم دارم ولی حال ندارم

1 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 7 دقيقه قبل
سوگل

تنبلي نكن ديگه قسمتاي اصليشو رفتي

1 ماه و 17 روز و 10 ساعت و 2 دقيقه قبل
Shidi

سخته

1 ماه و 17 روز و 9 ساعت و 4 دقيقه قبل