اگه كسي رو دارين كه هم ميدونه چي خوشحالتون ميكنه هم بخاطرش قدمي برميداره
كلي از خوشبختي رو دارين و حواستون نيست
·
1400/03/07 - 21:36