این روزا استرسم زیاده ولی خب راضی ام .
اینکه حس کنی مفید داری زندگی می‌کنی خیلی خوبه
·
4
1400/09/28 - 08:47