نميدونم چند سال قبل بود
ولي دقيقا مو به مو داره تكرار ميشه
و همونجور هنوزم برام آزاردهندس
·
2
1400/10/01 - 01:43
دیدگاه  
مهدی

خودتو از گذشته رها کن سوگل عزیز

4 ماه و 23 روز و 8 ساعت و 16 دقيقه قبل
سوگل

از گذشته رهام این کاملا جدا از اونه فقط شبیهن

4 ماه و 13 روز و 4 ساعت و 42 دقيقه قبل