چرا اگه قراره آدما از زندگی هم حذف بشن اصن از اول خدا کنار هم قرارشون میده که بعد الکی عذاب بکشن
·
2
1400/10/16 - 16:32
آخرین 4 دیدگاه  
Shidi

شاید چون خوشش میاد عداب بکشی

4 ماه و 11 روز و 13 ساعت و 45 دقيقه قبل
سوگل

3 ماه و 29 روز و 19 ساعت و 58 دقيقه قبل
Shidi

من دیگه خدارو اونقدرا مهربون نمیبینم سوگل

گاهی حس میکنم خوشش میاد عذاب بکشم

3 ماه و 25 روز و 18 ساعت و 38 دقيقه قبل
سوگل

من گاهي به همه چيش اين روزا حتي شك ميكنم اصن در اين حد

3 ماه و 24 روز و 9 ساعت و 4 دقيقه قبل
Shidi

شایدم سرکاریم)

3 ماه و 23 روز و 7 ساعت و 13 دقيقه قبل
سوگل

هر چي هست همش مزخرفه

3 ماه و 19 روز و 18 ساعت و 57 دقيقه قبل